Ledningsgrupp tillsatt för projektet Digitalisering av den byggda miljön och byggandet

Miljöministeriet har tillsatt en strategisk ledningsgrupp som ska styra genomförandet av projektet Digitalisering av den byggda miljön och byggandet.

När det gäller beställaren och ägaren av ett byggprojekt vill kommunsektorn medverka till bättre produktivitet och kvalitetsledning inom branschen under byggnadernas hela livscykel. För att målet ska uppfyllas strävar Kommunförbundet efter att medverka till en digitalisering av verksamhetsformerna och processerna och till en effektivare användning av uppdaterade uppgifter som datatjänster i fastighets- och byggbranschens processer.

Ordförande för ledningsgruppen är Tarmo Ripatti, verkställande direktör för Byggnadsindustrin RT. Kommunförbundet representeras av utvecklingschef Matti Holopainen.

Ledningsgruppens mandatperiod är 23.6.2016–31.12.2018.

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.