Nya EU-spelregler ska trygga kommunernas samfundsskattebas

Europeiska kommissionen offentliggjorde 25.10.2016 ett omfattande förslag om att införa en gemensam konsoliderad bolagsskattebas i EU (bolagsskatt = samfundsskatt i Finland). Syftet är att trygga medlemsländernas skatteinkomster och samtidigt underlätta skattemyndigheternas och företagens administrativa börda. Kärnan i kommissionens förslag är att stora företags beskattningsbara resultat ska beräknas på samma sätt i hela EU.

​Medlemsländerna ska enligt förslaget dock själva få besluta om sin skattesats. Mindre företag kan tillämpa systemet på frivillig grund.

Kommunförbundet överlämnade 17.11.2016  ett utlåtande till Finansministeriet om kommissionens förslag. Utlåtandet bör beaktas i formuleringen av Finlands ställningstagande i Europeiska unionens råd. Kommunförbundet understöder kommissionens förslag om införande av en konsoliderad bolagsskattebas, och anser det vara en ambitiös åtgärd som kan ha stor positiv verkan.

-  I Finland får kommunerna i dagsläget omkring en tredjedel av samfundsskatteintäkterna. De används för finansieringen av kommunernas tjänster för kommuninvånarna. Det är ytterst viktigt att samfundsskattebasen tryggas, och en gemensam konsoliderad bolagsskattebas i EU är en av de bästa möjligheterna för det, säger Henrik Rainio, sakkunnig på Kommunförbundet.

Kommunförbundet understryker dock att förslaget är mycket färskt och att det ännu inte har analyserats i detalj. Förslaget omfattar till exempel inte några landsspecifika konsekvensbedömningar, även om det enligt kommissionen har positiva effekter på EU-nivå. Därför bör förslagets verkningar och många detaljer ännu utredas noggrant både på nationell och på EU-nivå.

-  Nu närmast är det ytterst viktigt att bedöma förslagets verkan på Finlands samfundsskatteintäkter. Kommissionen bör delta i utarbetandet av bedömningen, men en nationell konsekvensbedömning är också nödvändig, säger Rainio. 

Bekämpningen av skatteflykt och aggressiv skatteplanering har lyfts fram av kommissionen som en av EU:s främsta prioriteter. För EU-beslut om skattefrågor krävs enhällighet av rådet. Det här har gjort det svårare att finna gemensamma regler för bekämpningen av skatteflykt och aggressiv skatteplanering, eftersom ett enda medlemsland har kunnat stjälpa projektet.

- Den positiva internationella trend som nu är på gång inom bekämpningen av skatteflykt innebär möjligheter som måste tas till vara. Nu verkar det vara möjligt att driva fram de initiativ som i åratal stampat på stället på grund av vissa medlemsländers motstånd, bedömer Rainio.

Europeiska kommissionen har uppskattat att EU-länderna varje år går miste om cirka 1 000 miljarder euro på grund av skatteflykt. Kringgåendet av bolagsskatt orsakar enligt kommissionen förluster på 50–70 miljarder euro årligen för EU-länderna. 

 

Mer på webben

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.