Nya sätt att se på delaktighet

Under Demokratidagens parallellseminarium 18.10 dryftades delaktighet som kittet mellan individer och samhälle av representanter för bland annat kommuner, organisationer och statsförvaltningen.

Anna-Maria Isola, specialforskare (THL), presenterade nya infallsvinklar på delaktighet i ett koordineringsprojekt för främjande av social delaktighet, Sokra. Enligt henne kan välfärden ökas lokalt i delaktighetsarbetet när förvärvsarbetande och personer som inte förvärvsarbetar, lokala föreningar, organisationer, idrottssällskap, myndigheter och företagare deltar på lika villkor. Invånare borde oavsett ställning ha samma möjligheter att påverka gemensamma angelägenheter. I gemensamma avgiftsfria lokaler kan man åstadkomma konkreta resultat och få sin röst hörd. Delaktighetsarbetet erbjuder många möjligheter, bland annat olika råd, rum för fri konst, gatuteater, bibliotek, kvarterskök. Delaktighet är delade intressen, erfarenheter och betydelser, handlingsberedskap och hopp som skapats tillsammans.

Invånarorienterad utveckling i Uleåborg och Kotka

Vi bekantade oss med invånarorienterad utveckling via exempel från städerna Uleåborg och Kotka. Projektchef Jaakko Jokipii berättade om Uleåborgs stads invånarorienterade stadsutveckling (KAAOS-TOIMINTA 2015-2018).

Målgrupp för utvecklingsarbetet var 15–29-åringar som har den svagaste ställningen på arbetsmarknaden och  aktörer inom tredje sektorns föreningar och organisationer och anställda inom stadsorganisationen. I KAAOS-projekten tillämpas planering som uppmuntrar till delaktighet så att unga är med om att bearbeta projekten. Målet är att öka ungas sociala delaktighet, att stärka medborgarsamhället, utveckla stadens serviceproduktion och utveckla ett hållbart partnerskap mellan stadsorganisationerna och tredje sektorn.

Verksamhetsledare Marjo Tolvanen från den allmännyttiga föreningen Leader Sepra berättade om projektet Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa (2015-2016). Målgrupp är i första hand arbetslösa, unga och invandrare och grupper med särskilda behov som löper risk att marginaliseras. Målet för Leader Sepra är att inom ramen för projektet aktivera invånarna och öka samhörigheten och den sociala delaktigheten samt  att utveckla olika sammanslutningars verksamhet och samarbete. Leadergrupperna med sina nätverk och deras verksamhet är redan en färdig grund via vilken man kan stödja lokalbefolkningens delaktighet, engagemang och verksamhet.

Nya spelöppningar

I diskussionerna under seminariet konstaterades att förändringarna i verksamhetsmiljön utmanar till definition av begreppen och det behövs också definitioner som utgår från människan. Vid sidan av så kallade sämre lottades mått behövs ”positiva” indikatorer och experimentella röster om framgångar inom utvecklingsarbetet, förändringsbeskrivningar och självupplevda berättelser.

Samarbetet mellan Kommunförbundet och THL kring temat delaktighet fortsätter. Frågor kring hur delaktighetsfrämjandet lyckas och mäts fördjupas nästa år under Demokratidagen den 17.10.2017.