Överflyttning av patienten

En kommun eller en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt  ska sköta transporten av en patient som är intagen på dess verksamhetsenhet till någon annan verksamhetsenhet eller till en hälsovårdscentral för vård eller åtgärder.

​Beslut om förflyttning av en patient till en annan verksamhetsenhet fattas av den läkare som ansvarar för  hälsovården och sjukvården vid verksamhetsenheten eller enligt hans eller hennes anvisningar av någon annan legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Huvudregeln i hälso- och sjukvårdslagen är att patientens hemkommun ansvarar för sina invånares vårdkostnader. Till dessa hör också kostnader för förflyttning av patienten. 

Kostnaderna för förflyttning av en patient kan faktureras beroende på produktifieringssättet, antingen som en separat ersättning eller som en del av priset för en vårddag, om kostnaderna för förflyttningen har beaktats i priset för en vårddag. Produktifieringen eller produktpriset ska vara det samma som ligger till grund när verksamhetsenheten inom hälso- och sjukvården följer upp sin verksamhet eller när samkommunen fakturerar sina medlemskommuner.

Det tillvägagångssätt som bestäms i hälso- och sjukvårdslagen följs såvida inte något annat föreskrivs om ersättning av vårdkostnader någon annanstans eller om parterna sinsemellan har kommit överens om något annat. 

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.