Överföringen av lantbruksavbytare, räddningspersonal och miljö- och hälsoskyddspersonal från kommunerna till landskapen börjar beredas

Finansministeriet har tillsatt en undergrupp till gruppen för personalpolitik inom vård- och landskapsreformen för att bereda förslag om ställningen och anställningsvillkoren för den personal som övergår från landskapsförbunden och kommunerna och som sköter andra än social- och hälsovårdsuppgifter.

​Gruppens mandattid är 15.9.2016 – 15.4.2019 och gruppen ska bereda ett förslag till gruppen för personalpolitik om bland annat ställningen och anställningsvillkoren för räddningspersonal, lantbruksavbytarpersonal och miljö- och hälsoskyddspersonal som överförs från kommunerna.

I förslaget kommer vikt i mån av möjlighet att läggas vid också andra frågor kring personalöverföringen som uppkommer i takt med att vård- och landskapsreformen framskrider. 

Kommunförbundets representant i gruppen är Tarja Hartikainen, sakkunnig, och KT Kommunarbetsgivarna representeras i gruppen av  förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas.

Principen i landskapsreformen är att personalen övergår från kommunerna till landskapen i enlighet med principen om överlåtelse av rörelse.

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.