På Social Innovation Camp skapar sakkunniga framtidsbilder för Europa

Det ett år långa samarbetet kring välfärdsprognostisering som samordnas av Åbo yrkeshögskola och Finlands Kommunförbund kulminerar nu i Social Innovation Camp som anordnas i tio länder. Sakkunniga och utvecklare från olika sektorer har bjudits in för att skapa europeiska framtidsbilder i Finlands innovationsworkshop i Kommunernas hus den 30 september.

​Målet med framtidsarbetet är att ta fram information om hur den finländska och europeiska välfärdspolitikens verksamhetsmiljö förändras. Prognostiseringsprocessen är en del av projektet InnoSI som finansieras med medel från Horisont 2020. Projektet söker svar på hur sociala investeringar kan möta förändringsutmaningarna i de europeiska välfärdssamhällena.

”Ett bra exempel på social investering är det finländska dagvårdssystemet som skapades på 60-talet. Det behövs ett öppet sinne och nya verktyg för att fundera ut hurdana sociala investeringar som skulle bygga välfärd på motsvarande sätt i framtiden”, säger Harri Jalonen, som ansvarar för helheten med prognostiseringsarbetet vid Åbo yrkeshögskola.

Under det här året har man i prognostiseringsarbetet i alla tio länder samlat tysta signaler och gestaltat trender som kommer att påverka de europeiska samhällenas framtid, såsom Äldre som en resurs eller Sociala gemenskaper.

”På Social Innovation Camp skapar vi framtidsbilder för medborgare i olika livssituationer. Det är meningen att möjliga framtidstrender ska dryftas utgående från människors vardag och att man inte ska fastna i de nuvarande servicestrukturerna”, berättar Kommunförbundets sakkunnig i innovationer Tuula Jäppinen.

Framtidsbilderna som nu utvecklas i innovationsworkshoparna ingår i prognostiseringsprocessens slutprodukter. I slutet av året färdigställs dessutom en minihandbok som presenterar de verktyg och metoder för framtidsforskning som använts i prognostiseringsprocessen.

Forskningsprojektet Innovative Social Investment: Strengthening communities in Europe (InnoSi) finansieras med medel från EU:s program Horisont 2020. Projektet bedriver forskning om sociala innovationer och leds av Manchester Metropolitan University. I projektet representeras Finland av Åbo yrkeshögskola och Finlands Kommunförbund. Åbo yrkeshögskola ansvarar för helheten med prognostiseringsarbetet och skapandet av framtidsscenarion. Kommunförbundets roll är att bygga broar mellan beslutsfattare, utvecklare och medborgare. Prognostiseringsarbetet genomförs under år 2016 och projektet InnoSi fortsätter fram till hösten 2017.

 

Närmare upplysningar:
Harri Jalonen, docent, Åbo yrkeshögskola, + 358 44 907 4964
Tuula Jäppinen, sakkunnig i innovationer, Finlands Kommunförbund, +358 50 520 0385
www.innosi.eu

 

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.