Preliminära uppgifter om skyldigheten att bolagisera sjukvårdstjänsterna inom den kommunala företagshälsovården

​De aktörer som inom företagshälsovården producerar sjukvårdstjänster i ett konkurrensläge på marknaden ska enligt gällande lagstiftning (kommunallagen 410/2015, 150 § 2 mom.) ordna verksamheten i form av bolag innan utgången av år 2016. Enligt 18 § i hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen ordna förebyggande tjänster (lagen om företagshälsovård 1383/2001, 12 §) eller kommunen kan ordna sjukvårdstjänster (14 §) inom sitt område. Social- och hälsovårdsreformen och regionförvaltningsreformen, vilka i sin helhet träder i kraft vid ingången av år 2019, förändrar avsevärt kommunernas roll och uppgifter inom förvaltningsområdet social- och hälsovård. Därför föreslog social- och hälsovårdsministeriet vid årsskiftet för finansministeriet en ändring av kommunallagen, dvs. att övergångsperioden för bolagiseringsskyldigheten skulle förlängas till utgången av 2018. Då skulle bolagiseringsskyldigheten vara i harmoni med vårdreformen i övrigt och de ändringar som reformen medför kunde beaktas i bolagiseringen. Bolagiseringsskyldigheten anknyter till EU:s konkurrensneutralitet och EU följer noga med iakttagandet av den. Social- och hälsovårdsministeriet har informerat kommissionen om sitt förslag att förlänga övergångsperioden. Finansministeriet inväntar kommissionens ståndpunkt innan förslaget förs vidare. 
 

Det är meningen att den nya social- och hälsovårdsorganisationen ska inleda sin verksamhet i början av 2019. I samband med reformen övergår organiseringsansvaret för social- och hälsovården till 18 landskap. Kommunerna kommer inte i fortsättningen att producera social- och hälsovårdstjänster i nuvarande form. För att kommunerna inte ska behöva gå in för tillfälliga lösningar vore det önskvärt att bolagiseringen av den kommunala sjukvårdsverksamheten inom företagshälsovården genomförs med samma tidsplan så att övergångsperioden förlängs, säger direktör Tarja Myllärinen vid Kommunförbundet. 

Läs mer om vård- och regionförvaltningsreformen på www.http://alueuudistus.fi/sv/framsida.

Närmare upplysningar:

Tarja Myllärinen, direktör, Kommunförbundet
Hannele Häkkinen, sakkunnig
Pirkka-Petri Lebedeff, ledande jurist, bolagisering

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.