Projekt om ägarstyrning inom yrkesutbildningen

I början av år 2016 inledde Finlands Kommunförbund tillsammans med Finnish Consulting Group FCG ett treårigt (2016–2018) projekt om ägarstyrning inom yrkesutbildningen, projektet OMA (omistajaohjaus). I projektet deltar 13 samkommuner för utbildning/aktiebolag för utbildning och deras 37 medlems- och ägarkommuner.

​Projektet stöder och stärker den strategiska ägarstyrningen i samkommunerna och aktiebolagen för utbildning och i deras medlemskommuner samt beskriver ändamålsenliga styrmekanismer. Som ett resultat av detta utvecklas förfaranden för de medverkande kommunernas och utbildningsanordnarnas ägarstyrning i den föränderliga verksamhetsmiljön. 

Bakom projektet ligger reformen av utbildningen på andra stadiet. I reformen revideras bland annat både lagstiftningen om verksamheten och lagstiftningen om finansieringen inom yrkesutbildningen samt tillstånden att ordna utbildning. Reformen finns också med i Kommunförbundets strategiska verksamhetsplan, och är en åtgärd som främjar förbundets framgång.  

Projektets syfte är att utöva inflytande på den lagstiftning som är under revidering och förmedla deltagarnas budskap i dialogform till undervisnings- och kulturministeriet, som vid sidan av kommunerna och utbildningsorganisationerna, deltar i finansieringen av projektet.  

Vid de regionala seminarier, som hållits under hösten, har styrkorna och behoven att utveckla ägarstyrningen bedömts. I interaktionen mellan utbildningsorganisationen och ägarkommunerna konstaterade man att bland annat utbytet av lätt information om tidsplaner kunde förbättras. Utvecklingsbehov fanns också i fråga om målsättning, rapportering och regeringens utnämningspolitik.  

Nästa år kommer ägarstyrningen att vidareutvecklas i enlighet med kommunallagen och den nya koncernanvisningen. Inverkan av yrkesutbildningsreformen granskas också ur perspektivet ägarstyrning.  

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.