Projektet Sylvia2 erbjuder kommunerna tilläggsstöd för att ta emot akuta fall

​Kommunerna kan ansöka om tilläggsstöd från arbets- och näringsministeriets Sylvia2-projekt för att ta emot akuta fall i kommunerna 2016. Stödet ska stärka kommunernas möjligheter att erbjuda specialtjänster som nyanlända akuta fall eventuellt behöver. Av dem som valdes till Finland 2015–2016 väntar 47 fortfarande på kommunplats.

För att kunna ansöka om tilläggsstödet, som betalas ut som statsunderstöd, måste kommunen komma överens med NMT-centralen om att 2016 ta emot en grupp om minst fem personer. Stödet är 1 000 euro/person som tagits emot som akut fall. Stödet kan sökas efter att personerna flyttat till kommunen.

Kommunerna kan avtala om mottagandet med migrationschefen eller kontaktpersonen vid regionens NMT-central. Detta år prioriterar Finland syrier i valet av personer som är i behov av brådskande omplacering. Kommunerna får ytterligare upplysningar om akuta fall genom e-post till Migrationsverkets asylenhet.

Ytterligare information och ansökningsblanketten.

 

Ytterligare upplysningar:

Katja Vänskä-Rajala, projektchef, tfn 029 50 60040, katja.vanska-rajala(at)tem.fi 
Migrationsverkets asylenhet: turvapaikkayksikko.kiintio(at)migri.fi
Webbplatsen integration.fi: Mottagande av flyktingar