Råd och tips för tillgängligare bibliotek

Bibliotekstjänsterna är avsedda för hela befolkningen. Tillgänglighet är ett centralt mål som också skrivits in i lagstiftningen. Ändå kan många problem försämra den dagliga tillgängligheten. Det handlar inte bara om den fysiska miljön och avstånd. Också flera andra omständigheter gör det svårt eller rentav omöjligt för många människor att besöka biblioteken eller utnyttja webbinnehållet.

​Bibliotekstjänsterna är avsedda för hela befolkningen. Tillgänglighet är ett centralt mål som också skrivits in i lagstiftningen. Ändå kan många problem försämra den dagliga tillgängligheten. Det handlar inte bara om den fysiska miljön och avstånd. Också flera andra omständigheter gör det svårt eller rentav omöjligt för många människor att besöka biblioteken eller utnyttja webbinnehållet.  

Känner biblioteken till de omständigheter som är förknippade med tillgänglighet? Biblioteken är avsedda för alla och samtidigt har besökarna blivit allt mer heterogena. Mångfalden borde också synas i bibliotekens tjänster och i materialens innehåll: finns det oberoende av bostadsort tillgång till mångkulturella och mångsidiga uppgifter och material?   

Rekommendationen om tillgänglighet är en handbok för praktiskt arbete, planering, utveckling och självvärdering. I rekommendationen identifieras omständigheter och användargrupper, vilkas synlighet det finns skäl att dryfta och lyfta fram med tanke på tillgängligheten. Om verksamheten bidrar till funktionshindrades biblioteksbesök gagnar det samtidigt också andra.  

Bättre tillgänglighet och identifiering av omständigheter i anknytning därtill är ett fortsatt arbete när tjänsterna och det strategiska ledarskapet utvecklas: för att tjänsterna ska vara tillgängliga för alla kommuninvånare. I rekommendationen går man som i en checklista igenom möjligheter och mål som gäller strategiskt ledarskap, samlingar och material, kundtjänster, evenemang, pedagogiskt arbete, information, ICT-upphandlingar och lokaler samt hur tillgängligheten och användningen av tjänsterna kan förbättras. Handboken erbjuder information om de centrala aktörer med erfarenhetsbaserad sakkunskap som det lönar sig för kommunerna att utnyttja.   

Rekommendationen finns att tillgå avgiftsfritt i pdf-format (på finska) i Kommunförbundets nätbokhandel:  http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3215

Närmare upplysningar:
Jaakko Tiinanen, planerare
Esbo stad
jaakko.tiinanen@espoo.fi

  •  

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.