Rätten att lämna ut uppgifter inom hälso- och sjukvården

​Bestämmelsen om utlämnande av uppgifter (framöver 17 kap. 14 § i rättegångsbalken) uppdaterades i början av år 2016. Samtidigt infördes ändringar också i lagstiftningen om polisverksamhet. Enligt en utredning som Kommunförbundet fått (SHM, Polisstyrelsen) har rätten för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården att lämna ut uppgifter ändå inte ändrats i sak till följd av dessa ändringar.

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.