Samarbetsprojektet UNA fortsätter

Förberedelserna för en fortsättning av projektet UNA pågår för fullt. Fem städer och 18 sjukvårdsdistrikt har inom utsatt tid beslutat att delta i det fortsatta samarbetet kring reformen av klient- och patientdatasystemen fortskrider

När projektet inleds är Birkalands sjukvårdsdistrikt administrativ värdorganisation med ansvar för projektkontorets resurser. Värdorganisationen har tillsatt en programdirektör för projektet, Erkki Kujansuu (Birkalands sjukvårdsdistrikt), och en projektchef, Kati Tuovinen (Istekki Oy). För närvarande rekryterar projektkontoret övriga resurser och siktar på att få nyckelresurserna fastslagna i början av november. 

Projektets styrgrupp konstituerar sig vid sitt första möte i slutet av november, varefter gruppen tar på sig ansvaret för genomförandet av den gemensamma planen för projektets fortskridande. Till de centrala uppgifterna under projektets första skede hör det fortsatta definitionsarbete som krävs för upphandlingen av en informationssystemkärna som motsvarar kravspecifikationerna i UNA och beredning av upphandlingen. Projektet koordinerar också andra upphandlingar av informationssystemtjänster som nationellt samarbete (t.ex. blankettservice). Dessutom koordinerar projektet utvecklingsåtgärder och upphandlingar för konsortier samt det samarbete mellan beställarna som dessa förutsätter.

Närmare förfrågningar om projektets mål och tidsplanen för beredningen

Programdirektör
Erkki Kujansuu
erkki.kujansuu@pshp.fi
tfn 050 336 9899 ​

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.