Slutrapporten om projektet för utveckling av produktivitetsjämförelser mellan de 20 största städerna är klart

Projektet för utveckling av produktivitetsjämförelser mellan de 20 största städerna har slutförts. Jämförelsen fortsätter som en bestående informationsprodukt och ger kommunerna möjlighet till produktivitetsmätning och benchmarking.

​Projektet för utveckling av produktivitetsjämförelser mellan de 20 största städerna har slutförts. Jämförelsen fortsätter som en bestående informationsprodukt och ger kommunerna möjlighet till produktivitetsmätning och benchmarking. Produktivitetsjämförelsen har nu öppnats också för andra kommuner än de 20 största. Ett flertal kommuner och några samkommuner har redan anslutit sig till jämförelsen. När kommunerna blir fler ökar möjligheterna att jämföra utvecklingen i den egna kommunen med andra kommuner av samma storlek.

Slutrapporten om produktivitetsjämförelsen innehåller intressanta resultat bland annat i fråga om tjänster för äldre. Slutrapporten behandlar också produktivitetsmätningens betydelse för kommunerna och ger detaljerade anvisningar och definitioner för beräkningen av produktivitetsuppgifter. Rapporten tjänar som en bra utgångspunkt för produktivitetstänkande.

Det lönar sig att ansluta sig till produktivitetsjämförelsen. Beräkningen av de uppgifter som behövs för jämförelsen kräver ingen stor informationsinsamling i kommunen. Största delen av materialet skaffas direkt till Kommunförbundet, där den egentliga beräkningen görs. Kommunen behöver bara ge grundläggande uppgifter om de olika tjänsterna. De färdiga måtten i produktivitetsjämförelsen ger en bra bild av produktivitetsutvecklingen, eftersom de på ett effektivt sätt kombinerar ekonomi- och verksamhetsaspekter. Dessutom bedöms tjänsternas kvalitet.

 

Slutrapporten finns på finska på Kommunförbundets webbsidan

http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/tuloksellisuus/kuntien-tuottavuusvertailu/Documents/Liite%205_Tuottavuusvertailun_loppuraportti.pdf

 

Kommunerna kan ansluta sig till produktivitetsjämförelsen genom att kontakta Samuel Ranta-aho eller Mikko Mehtonen.