Soili Partanen fick priset Årets direktör för äldrearbete

Hederspriset Årets direktör för äldrearbete delas varje år ut av stiftelsen La Carita och Tehy rf. År 2016 gick priset till Soili Partanen, chef för Borgå stads äldreomsorg och handikappservice.

Priset delas varje år ut till en Tehy-ansluten direktör som är innovativ, känner tidens puls och blickar framåt. I enlighet med kriterierna för priset är mottagaren en direktör vars verksamhet baserar sig på forskning och god praxis. Mottagaren uppmuntrar sina medarbetare, gör det möjligt att utveckla arbetet och öppnar för, leder och upprätthåller förändring. Mottagarens ledarskap styrs av etiska värderingar och är transparent. Han eller hon utvecklar sitt ledarskap och uppmuntrar andra att utvecklas som chefer och anställda inom äldrearbetet.

I rapporten Vanhusten palveluketju uudistui Porvoossa - kotihoito keskiöön som Kommunförbundet nyligen publicerat beskrivs Borgå stads åtgärder för att stödja äldres funktionsförmåga och möjligheter att bo kvar hemma. För publikationen intervjuades Borgå stads chef för äldreomsorg och handikappservice Soili Partanen, social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurmi samt Johan Groop, som fungerat som sakkunnig inom Borgå stads äldreserviceprojekt.

I Borgå drog man inom loppet av några år in hundra vårdplatser och ersatte dessa med platser på effektiviserade serviceboenden. Samtidigt stöddes äldres funktionsförmåga och möjligheter att bo kvar hemma genom att en verksamhetsmodell med behovsbaserad hemvård infördes. Modellen gör användningen av de nuvarande personalresurserna mer flexibel och kundorienterad. Hemvårdens kvalitet förbättrades också så att en läkare är anträffbar för vårdpersonalen per telefon dygnet runt. En del av besparingarna som gjorts i Borgå betalas ut i form av bonusar som ska motivera personalen att anamma den nya verksamhetskulturen. Också rådgivningen inom äldreservicen och styrningen till olika tjänster har effektiviserats. Man strävar efter att hitta riskgrupper och svara på deras behov i rätt tid. Till hjälp i detta och i utvecklingen av nya tjänster har man teknologi och digitalisering. Idag kan till exempel många ärenden som tidigare förutsatte besök vid något kontor skötas hemifrån via en smarttelefon. I Borgå är en viktig målsättning för den närmaste framtiden att utveckla den rehabilitering som ges i hemmen.

Partanen har nyligen inlett två års tjänstledighet från sin befattning. Hon fungerar för närvarande som Nylands förändringsagent i Social- och hälsovårdsministeriets spetsprojekt med syfte att förbättra hemvården för äldre och närståendevården för alla ålderskategorier. Sitt ledarskap beskriver Partanen på följande sätt: ”Det går helt enkelt inte att vara expert på alla områden, men omkring mig har jag duktiga yrkesmänniskor och sakkunniga. Tillsammans tänker vi ut riktlinjer. Jag har mina styrkor och hoppas att de anställda använder sina. På så sätt åstadkommer vi bästa möjliga resultat.”

Publikationen finns på adresserna: www.kunnat.net/ikaantyneet och www.kunnat.net/kirjakauppa

Närmare upplysningar
Soili Partanen, Nylands förändringsagent, tfn +358 40 676 1460

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.