Städernas synpunkter utvecklar planeringsutbildningen

Intervjurundan för att utreda utbildningsbehoven inom samhällsplaneringen inleddes i städerna Joensuu, Uleåborg och Helsingfors och fortsätter in i oktober. Sammanlagt intervjuas cirka 25 aktörer och resultaten blir klara i år.

Genom intervjuerna kartläggs hurdana färdigheter som förväntas av framtidens samhällsplanerare. Utgångspunkten är den förändring samhällsplanerarutbildningen genomgår till exempel då universiteten reviderar sin undervisning. Samtidigt förändras också planerarens arbetsuppgifter då tyngdpunkterna i planeringen förflyttas, kommunstrukturen och lagstiftningen reformeras och andra fenomen uppstår.

Kommunerna har praktisk kännedom om vilken riktning samhällsplaneringen utvecklas i. De intervjuade representerar olika slags kommuner och stadsregioner av varierande storlekar. Därtill intervjuas bl.a. konsulter. Målet är en mångsidig helhetsbild av uppgiftsområdet för planeringen.

Utredningen av utbildningsbehovet inom samhällsplaneringen har beställts av sju städer: Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Uleåborg, Tammerfors och Åbo. Utredningen görs vid Socialvetenskapliga institutionen vid Åbo universitet.

Undersökningen leds av forskningsdirektör Sampo Ruoppila och genomförs av specialforskare Markku Norvasuo (markku.norvasuo[a]tut.fi, tfn 0505124593).

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.