Statsandelssystemet för kulturinstitutioner revideras

Utbildnings- och kulturministeriet reviderar finansieringen av museernas, teatrarnas och orkestrarnas verksamhet. Det nuvarande statsandelssystemet utarbetades i början av 1990-talet och ersatte den behovsprövade finansieringen så att statsandelarna numera beräknas på basis av årsverken och priset per enhet.

​Målet med reformen av statsandelssystemet är att utveckla finansieringssystemet så att det bättre beaktar förändringar som skett på aktörsfältet och i samhället och kan möta framtida utmaningar. Utgångspunkten är att den regionala tillgången till konst- och kulturtjänster tryggas också i framtiden.

Statsandelssystemet för teater, dans, cirkus, museer och orkestrar har gett kulturverksamheten stabilitet och långsiktighet, vilket har främjat tillgången till kultur och konst runt om i landet. För närvarande omfattas 121 museer, 57 teatrar och 28 orkestrar av statsandelar.

Statsandelssystemet har fungerat bra men har också kritiserats för att vara stelt och svårt att komma in i, vilket utestänger nya aktörer från finansieringen. Målet med det nya systemet är att främja högkvalitativ kultur producerad av yrkeskunniga aktörer, göra verksamheten mer dynamisk och skapa fler incitament att utveckla den, samt ge nya aktörer möjlighet att minska klyftan mellan de statsandelsfinansierade institutionerna och det så kallade fria fältet.

 

Mer på webben

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.