Sjukhusdagarna 2016:

Stora förändringar väntar sjukhusen

I mitten av november samlades 140 ledande tjänsteinnehavare och representanter för den politiska ledningen i sjukvårdsdistrikten till sjukhusdagarna i Villmanstrand.

​I sitt öppningsanförande underströk familje- och omsorgsminister Juha Rehula betydelsen av samarbete och att våga föra en öppen diskussion kring vårdreformen. Rehula betonade särskilt de digitala vårdtjänsternas betydelse i framtidens social- och hälsovård.

Under sjukhusdagarna kom det tydligt fram att det pågår betydande förändringar i sjukhusens verksamhetsmiljö. Antalet pensionärer kommer att öka kraftigt under de kommande årtiondena medan nativiteten i Finland sjunker snabbare än vad som tidigare förutspåtts.

Framför allt måste främjandet av hälsan hos den femtedel av befolkningen som har lägst inkomst beaktas, eftersom prognoserna för deras förväntade livslängd är betydligt sämre än för andra.

Att främja hälsosamma levnadsvanor kunde även minska förekomsten av diabetes och kranskärlssjukdom. Ungas motions- och levnadsvanor bör ägnas mer uppmärksamhet, eftersom deras nuvarande levnadsvanor kommer att göra att de som äldre blir sjukare än dagens seniorer. 

Under sjukhusdagarna fördes en mångsidig diskussion kring sjukhusens verksamhet i framtiden. Jari Jokela, direktör för Lapplands sjukvårdsdistrikt, förklarade i sitt anförande hur ett traditionellt centralsjukhus uppdateras i enlighet med vårdreformen. Eksotes och Siun Sotes anföranden presenterade hur primärvård och specialiserad sjukvård framgångsrikt har kombinerats till en helhet.

Cancervård i toppklass, men kunnig personal saknas 

Ett tema under sjukhusdagarna var cancersjukdomar. I diskussionerna konstaterades att Finland är ett föredöme inom cancervård och att vården internationellt sett produceras kostnadseffektivt. 

Utrustningen för cancervård är högklassig, men det råder brist på läkare, sjukskötare och sjukhusfysiker med kompetens inom cancervård. Finland är så långt enda nordiska land med ett sjukhus som uppfyllt de ytterst strikta kvalitetskriterierna för att kunna utnämnas till Comprehensive Cancer Center. ​

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.