Alla miljötjänster på ett och samma ställe

Styrgrupp bereder lagförslag om integrerat förfarande i miljöfrågor

Miljöministeriet har tillsatt en styrgrupp med uppgift att bereda en lag som ska göra tillståndsförfarandet inom ministeriets verksamhetsområde smidigare. Kommunförbundet representeras i arbetsgruppen av miljöchef Miira Riipinen. Reformen ska gälla miljötillstånd, tillstånd enligt vattenlagen, undantagsbeslut enligt naturvårdslagen, miljökonsekvensbedömning och bygglov. Avsikten är att samordning och integrering av olika förfaranden ska göra det så enkelt och smidigt som möjligt för kunderna att sköta sina tillståndsärenden.

En lag som gör tillståndsförfarandena smidigare anses vara förutsättningen för att modellen med ett enda serviceställe ska gå att genomföra. I modellen handlar kunden med olika myndigheter på ett och samma ställe och kan sköta alla tillstånd som behövs för ett visst projekt. Lagprojektet baserar sig på utredningen Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa (Genomförandet av principen om ett enda serviceställe i miljöfrågor) som Miljöministeriet låtit göra och som blev klar i juni 2016.

Det nystartade lagprojektet eftersträvar ett enhetligt förfarande, men för att fungera kräver tjänster på ett enda ställe att myndigheterna i hög grad utvecklar e-tjänsterna. Detta är något som främjas inom ramen för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.

Arbetsgruppens mandattid är 14.10.2016–31.12.2017. Målet är att propositionen om integrerade miljöförfaranden ska överlämnas till riksdagen våren 2018

Kommunförbundets mål i arbetsgruppen är att se till att det utvecklade samarbetet mellan de kommunala myndigheter som arbetar med miljöfrågor och den interaktiva beredningen av tillståndsärenden med kunden erkänns som ett viktigt element i arbetet för en smidigare miljöförvaltning. Den nya lagstiftningen får inte sätta käppar i hjulet för den smidiga miljöförvaltning som kommunerna utvecklat eller för denna att vidareutvecklas för behov enligt varierande miljöomständigheter och samhälls- och näringsstrukturer. Kommunförbundet vill se till att den ändrade lagstiftningen inte skapar nya faser i behandlingen av tillstånden, för smidighet uppnås bäst genom samarbete mellan myndigheterna och utveckling av förvaltningsstrukturerna och förvaltningskulturen samt allokering av resurserna. Reformerna bör inte undergräva en sund, trygg och trivsam lokal livsmiljö, och inte heller inskränka på de lokala möjligheterna att påverka livsmiljön.

Närmare upplysningar:

  • Kommunförbundet:
    Miira Riipinen, miljöchef

  • Miljöministeriet:
    Riitta Rönn, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 250 255, fornamn.efternamn@ym.fi

 

Mer på webben

Etiketter

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.