Nyhet från kommunsektorn, publicerad 19.9.2016 och uppdaterad 22.9.2016

Utveckling av kommunernas fakturabehandling

I Satakunta yrkeshögskola har ett lärdomsprov slutförts om utvecklingen och behandlingen av leverantörsfakturor i kommunsektorn. Lärdomsprovet genomfördes i form av en elektronisk enkätundersökning som omfattade alla kommuner och samkommuner i Finland. Svarsprocenten var 63,7, vilket kan anses vara bra och ett tecken på att ämnet upplevs som viktigt. Arbetet med lärdomsprovet övervakades av Kommunförbundets kommunalekonomiska enhet.

​Målet var att utreda hur många leverantörsfakturor kommunerna och samkommunerna tar emot, hur stor andel av dem som är elektroniska och hur mycket pengar som kunde sparas in om pappersfakturor ersattes med e-fakturor. Ämnet är aktuellt, eftersom digitaliseringen hör till regeringens spetsprojekt och offentliga sektorn borde föregå med gott exempel. Enkätresultaten visar att det går att spara också inom förvaltningsprocesserna. Andelen e-fakturor varierade ändå mycket. Sparpotentialen i de kommuner och samkommuner som besvarade enkäten var sammanlagt 51,4 miljoner euro.

De tillfrågade ombads också ange faktorer som försvårar en effektivisering av fakturabehandlingsprocesserna. De största hindren ansågs vara att leverantörerna inte vill eller kan använda e-fakturor och att organisationerna har brister i sina egna fakturabehandlingsprogram.

Lärdomsprovet och resultaten kan läsas i sin helhet på adressen på finska http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016082113754 eller http://www.theseus.fi/handle/10024/114976

Enkätresultaten kan anses vara viktiga med tanke på både kommunernas och samkommunernas ekonomiförvaltningsprocesser och de ekonomiska verkningarna. Vilka faktorer som upplevs hindra utvecklingen mot e-fakturering tycks variera mellan de olika organisationerna. Vi tar gärna emot beskrivningar av och kommentarer om problempunkter för att faktorerna ska kunna speglas mot större helheter inom e-fakturering och elektroniska betalningar och för att metoder att eliminera problemen ska kunna utvecklas. 

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.