Demokratidagen den 18 oktober:

Valdeltagandet i kommunalvalet måste höjas – partierna har bollen

Den representativa demokratins tillstånd mäts nästa gång i kommunalvalet den 9 april. Kommunförbundet ser det som ytterst viktigt att valdeltagandet i kommunalvalet höjs. Just nu har partierna chansen att göra sitt för att höja valdeltagandet genom att ställa upp en så representativ kandidatgrupp som möjligt.

– Enligt undersökningar vill kommuninvånarna påverka lokalt i gemensamma angelägenheter.  Partiernas uppgift är att hitta dessa intresserade genom att söka dem så mångsidigt som möjligt i olika befolkningsgrupper, sade Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen vid Demokratidagens seminarium i Kommunernas hus den 18 oktober.

Koskinen betonade att fullmäktigeledamöterna fattar beslut i viktiga frågor också i framtiden.

– Kommunerna ansvarar också framöver för markanvändning, boende och trafik, integration, utbildning och kompetenshöjning, förebyggande av utslagning samt närings- och innovationspolitik.

I förra kommunalvalet som ordnades år 2012 var valdeltagandet 58,3 procent.

Kommunförbundet utmanar samhällsaktörer att verka brett för att höja valdeltagandet. Verktyg för detta hittas på Kommunförbundets sida Kuntavaalit.fi/sv som bl.a. innehåller kampanjmaterial och information om kommunens betydelse nu och i framtiden.