Vård av tandlöshet i underkäken med implantatstödd helprotes hör till tjänsteutbudet

Vård av tandlöshet i underkäken med implantatstödd helprotes har godkänts som en del av det nationella tjänsteutbudet. Rådet för tjänsteutbud inom hälso- och sjukvården (Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto, PALKO) godkände rekommendationen i augusti.

Tandlöshet sköts oftast med löstagbar helprotes. När käkbenets alveolarutskott småningom sänks leder det till problem med att hålla en lös protes på plats, särskilt i underkäken. Genom att fästa en helprotes vid två implantat i käkbenet kan man undvika problem som beror på att protesen inte hålls på plats. Enligt rekommendationen hör en helprotes i underkäken som fästs vid två implantat till det tjänsteutbud inom hälso- och sjukvården som bekostas offentligt i Finland när patientens ätande, tal eller något annat socialt umgänge har försvårats av att protesen inte hålls på plats eller av att den är olämplig.

Kostnaderna för att producera en helprotes som fästs vid två implantat i underkäken uppgår år 2016  till mellan 2 800 och 4 000 euro. Inom den offentliga hälso- och sjukvården betalar patienten 650–1 850 euro och på den privata sidan 2 550–3 750 euro. Det har uppskattats att cirka 3 000 patienter årligen får vård enligt den här rekommendationen med en protes som fästs vid implantat. Rekommendation och bakgrundsmaterial:

http://palveluvalikoima.fi/valmiit-suositukset (på finska)

Närmare information:

Jaana Leipälä, generalsekreterare, PALKO, tfn 02951 63073
Sari Koskinen, sakkunnig, tfn 02951 63409 

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.