Viktigt att följa upp produktivitetsutvecklingen i kommunen

Den produktivitetsjämförelse som Kommunförbundet utvecklat för kommunerna gör det möjligt att följa upp hur produktiviteten inom kommunernas olika tjänster utvecklas över tid. I jämförelsen mäts produktivitetsutvecklingen i kommunernas äldreservice, undervisning och tekniska sektor.

De färdiga måtten i produktivitetsjämförelsen kan användas till exempel när produktivitetsmål sätts upp i kommunens budget. Produktivitetsjämförelsen kan utnyttjas när man utarbetar en modell för produktivitetstänkande och ledning för den egna organisationen. 

Tyngdpunkten i produktivitetsjämförelsen ligger på uppföljning av kommunens egen utveckling, men via tjänsten kan man också se på produktivitetssituationen i andra kommuner. Dessutom kan man jämföra kostnader per enhet för olika tjänster. Utöver den ekonomiska jämförelsen följs servicens kvalitet upp. Variabler som indikerar kvalitetsskillnader och beskriver förändringar i kvaliteten är bland annat mått på funktionsförmågan och kundenkäter.

I produktivitetsjämförelsen för kommunerna beräknas produktiviteten som förhållandet mellan insats (input) och utbyte (output). Förhållandet följs upp över tid. Produktiviteten kan förbättras, om utbytet växer snabbare än insatserna eller om utbytet minskar långsammare än insatserna. I beräkningen av insatserna har förändringarna i penningvärdet beaktats.

Produktivitetsutvecklingen följs upp med hjälp av indexkurvor. Indexkurvorna visar tydligt hur också små årliga förändringar flerfaldigas med tiden. Produktivitetsförbättringar på några procent per år kan över tid ge besparingar på miljontals euro.

Produktivitetsjämförelsen har utvecklats i samarbete med de 20 största städerna och Finansministeriet. Utöver de 20 största städerna har också andra kommuner och samkommuner anslutit sig till jämförelsen. Kommuner och social- och hälsovårdssamkommuner i alla storleksklasser kan ansluta sig.

Det är lätt och flexibelt att leverera produktivitetsuppgifter. Uppgifterna sparas på en elektronisk insamlingsblankett (på finska). Kommunförbundet gör produktivitetsberäkningarna, och de färdiga interaktiva produktivitetsfigurerna läggs ut på adressen  www.kunnat.net/tuottavuusvertailu

Det finns utförliga anvisningar för de uppgifter som samlas in. Läs mer om produktivitetsjämförelsen och anvisningarna (på finska) på adressen http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/tuloksellisuus/kuntien-tuottavuusvertailu/Documents/Liite%205_Tuottavuusvertailun_loppuraportti.pdf

Blev du intresserad? Ta kontakt med oss så berättar vi gärna mer om produktivitetsjämförelsen.