Anvisningarna för ansökan om rökförbud har utvidgats – samma ansökningsförfarande gäller för de olika boendeformerna

Anvisningarna om rökförbud i bostadssammanslutningar har utvidgats till att omfatta förutom bostadsaktiebolag även andra boendeformer, såsom exempelvis hyreshusbolag. I praktiken gäller samma förfarande för ansökan om rökförbud oavsett boendeform. De skillnader som finns gäller främst det organ som ansvarar för beslutsfattandet i bostadssammanslutningen. I fråga om hyreshusbolag bör det också noteras att man kan avtala om rökförbud redan i hyreskontraktet.

Disponentförbundet, Fastighetsförbundet, Kommunförbundet, Helsingfors stad och Valvira påminner om att hörandet av dem som innehar utrymmena i fråga spelar en central roll i beredningen av ansökningar om rökförbud i bostadssammanslutningar. Genom att ordna ett hörande i enlighet med anvisningarna säkerställer bostadssammanslutningarna att behandlingen av ansökan löper smidigt i kommunen.

Valviras meddelande

Mer information:

 • Tommi Leppänen, juridisk expert, Disponentförbundet
  tfn 050 522 4544,
  tommi.leppanen(at)isannointiliitto.fi
 • Jenni Hupli, chefsjurist, Fastighetsförbundet
  tfn 040 865 8097
  jenni.hupli(at)kiinteistoliitto.fi
 • Tarja Hartikainen, specialsakkunnig, Kommunförbundet
  tfn 050 373 8499
  tarja.hartikainen(at)kuntaliitto.fi
 • Reetta Honkanen, överinspektör, Valvira
  tfn 0295 209 630
  reetta.honkanen(at)valvira.fi
Etiketter
Tarja Hartikainen

Förnamn
Tarja
Efternamn
Hartikainen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2478
Mobiltelefon
+358 50 373 8499
Ansvarsområden
 • miljö- och hälsoskydd
 • hälsoskydd
 • livsmedelstillsyn
 • veterinärvård
 • tobakstillsyn
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Tilläggsinformation

Työvapaalla 30.4.2020 asti