Information om trafikolyckor till kommunerna

Institutet för Olycksinformation (OTI) bygger på lagstadgad verksamhet och samlar in och sprider information om terräng- och vägtrafikolyckor. Hit hör en avgiftsfri informationstjänst där användarna kan få skräddarsydd information om till exempel trafiksäkerhetssituationen i en kommun eller ett landskap. Genom undersökningskommissionernas verksamhet, som Institutet samordnar, undersöks alla skador med dödlig utgång och andra olyckor om vilka det finns mycket detaljerade uppgifter. Vidare förvaltar Institutet ett material omfattande cirka 100 000 trafikskador om året som har ersatts genom trafikförsäkringar. Vid behov använder informationstjänsten också tillgängliga uppgifter som andra instanser har samlat in. Institutet för Olycksinformation strävar efter att vara en så lättillgänglig tjänst som möjligt och kan tillsammans med kunden ta reda på var det bästa informationsmaterialet finns för ett aktuellt fall.

Tilläggsinformation:

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman