Kommunen kan fira naturen i vårt hundraåriga Finland genom ett naturminnesmärke!

Kommunförbundet lanserade kampanjen i mars och uppmuntrar kommunerna i Finland att inrätta ett naturminnesmärke enligt naturvårdslagen då vi firar landets 100 år av självständighet.

Ett naturminnesmärke kan vara:

Ett träd, en dunge, ett flyttblock eller en motsvarande naturformation som på grund av sin skönhet, sällsynthet, betydelse i landskapet, sitt vetenskapliga värde eller av annan motsvarande anledning kräver särskilt skydd.

Minnesmärket ger kommunen synlighet och är ett objekt som främjar turismen, lockar till sig evenemang och betjänar skolundervisningen. Objektet kan vara ett nytt ställe där kommuninvånarna kan samlas, ett minne och ett sätt för oss att visa vår uppskattning för Finlands självständighet och natur – det dyraste vi har.

Kommunerna har ivrigt antagit utmaningen. Långt över 20 kommuner har inlett ett projekt för att inrätta ett eller flera naturminnesmärken med anledning av jubileumsåret. Joensuu stad leder med hela tio beslut att skydda ett stycke av naturen.

Än finns det tid. Det räcker med att ärendet inleds inom 2017, också om beslutet fattas först 2018.

Har din kommun ett naturminnesmärke för Finland 100 år?

Etiketter
Minna Mättö

Minna Mättö

Jurist

Työvapaalla 10.1. - 31.5.2022. | Tjänstledig 10.1. - 31.5.2022.

Juridiska enheten, Myytti-tiimi
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Ansvarsområden
  • markanvändnings- och bygglagstiftning (planläggning och markanvändning)
  • naturvårdslagstiftning
  • trafiklagstiftning
  • lagstiftning om boende