Kuopio stadsmiljö belönad för förtjänstfullt kvalitetsarbete

Kuopio stad har som första organisation i Finland beviljats utmärkelsen Bästa användare av CAF-modellen. Utmärkelsen gick till serviceområdet stadsmiljön för utmärkt organisationsutveckling. Enligt utvärderingen har serviceområdet stadsmiljön i Kuopio visat beredskap och vilja att utvecklas genom att låta sig utvärderas, trots att ingen annan i Finland hade erfarenhet av extern utvärdering.

I Finland beviljas utmärkelsen av Statskontoret som på nationell nivå organiserar den externa utvärderingen enligt CAF-modellen (Common Assessment Framework) för organisationer inom den offentliga sektorn. CAF är en kvalitetsutvärderingsmodell för organisationer inom den offentliga sektorn som EU-länderna utarbetat gemensamt. Modellen används i stor utsträckning som ett verksamhetsutvecklingsredskap i städerna och kommunerna i Finland.

Med Kuopio som exempel vill Kommunförbundet uppmuntra kommunerna att ansöka om avgiftsfri extern utvärdering som stöd för självutvärdering enligt CAF.