Landskapen bereder delaktighet för invånarna

De flesta landskap håller redan på att bereda invånarnas möjligheter till delaktighet i den kommande verksamheten.

​I den preliminära kartläggningen i Kommunförbundets nya projekt ”Invånarfokus i vård- och landskapsreformen” uppgav två av tre landskap att invånarnas delaktighet beaktas redan i planeringen av verksamheten.

Många landskap har inrättat särskilda delaktighetsarbetsgrupper för beredningen av vård- och landskapsreformen. Hittills har det använts rätt lite delaktighetsredskap på landskapsnivå – för det mesta har delaktigheten kanaliserats via kommunerna. I landskapen har det ändå redan ordnats invånarmöten, organisationer och invånarråd har hörts, tjänster har utvecklats med fokus på användarna och man har använt sociala medier m.m.

Intressentgrupper och olika aktörer deltar

Enkäter, olika forum och arbetsgrupper har använts i syfte att kanalisera såväl personalens som invånarnas sakkunskap till beredningen. Viktiga intressentgrupper har hörts separat och också specialgrupper har inbjudits till att delta i planeringen av verksamheten.

Kommunikationen med invånarna och personalen sköts i stor utsträckning med befintliga metoder och redskap. Kommunerna och samkommunerna har en viktig roll i förändringskommunikationen. Många aktörer har engagerats i det interaktiva arbetet: invånarföreningar, företagare, församlingar, skolor och massmedier.

Landskapsvalet ett viktigt skede

De kommande landskapens temporära förvaltning inleder sin verksamhet i sommar, och enligt lagförslaget ska den permanenta landskapsförvaltningen inleda sin verksamhet 1.1.2019. En viktig händelse med tanke på invånarnas delaktighet är det första planerade landskapsvalet i januari 2018, som den temporära förvaltningen och andra aktörer i landskapen ska förbereda sig för.

Projektet ”Invånarfokus i vård- och landskapsreformen” utgör en del av Kommunförbundets förändringsstöd. Projektet samlar information, sprider god praxis och utvecklar tillsammans med landskapen och medborgarsamhället möjligheterna till delaktighet och inflytande för invånarna.

Närmare upplysningar:

Päivi Kurikka, sakkunnig, 050 301 9068

Jari Seppälä, sakkunnig, 050 66 743

Etiketter