Nästan alla landskap har nu ett temporärt beredningsorgan

Temporärt beredningsorgan

Landskapsstyrelsen i 16 landskap har fattat beslut om beredningsorganets sammansättning, ledamöter och eventuella ersättare. Beredningsorganet arbetar som arbetsgrupp i landskapet tills införandelagen är godkänd.

Enligt det tidigare förslaget till införandelag är det statsrådet som tillsätter beredningsorganet på förslag av Finansministeriet, om landskapsstyrelsen inte har tillsatt ett beredningsorgan inom två månader efter att införandelagen trädde i kraft. Lagen uppskattas träda i kraft i juni 2018.

Läs mer om situationen i juni >>

Närmare upplysningar:

Johanna Viita
09 771 2521
Johanna.Viita@kuntaliitto.fi

Etiketter