Nytt system för anmälan om planuppgifter till Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen har gett en ny anvisning om anmälan om planuppgifter (Dnr A84/200/2017).

Enligt anvisningen ska kommunerna senast 1.9.2017 lämna in planuppgifter till Skatteförvaltningen elektroniskt i den Exceltabell som bifogats anvisningen. I malltabellen finns det en flik med exempel på vilka uppgifter som ska fyllas i.

Uppgifter om nya detaljplaner och stranddetaljplaner samt ändringar i dem skickas till Skatteförvaltningen per e-post genast efter att beslutet om planen fastställts. Uppgifterna kan lämnas i realtid flera gånger per år. Det nya sättet att lämna uppgifter kan börja tillämpas redan nu, men senast 1.9.2017.

När kommunen publicerar planuppgifter i maskinläsbar form (KuntaGML, JHS178) i Kommunala Datatjänsten på finska (https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/yhdyskunnat-ja-ymparisto/kuntatietopalvelu), förmedlas de planuppgifter Skatteförvaltningen behöver via systemet. Kommunen behöver då inte samla in och skicka uppgifterna separat till Skatteförvaltningen. Kommunförbundet håller på att bereda ett cirkulär om fastighetsbeskattningen och utvecklingen av processerna för kommunernas planläggning, adressystem och byggnadstillsyn. Samtidigt bereds preciserande anvisningar om publiceringen av maskinläsbar information om dessa processer. Målet är att minimera kommunernas arbete med informationsförmedling till statsförvaltningen och företagen.

Skatteförvaltningens anvisning med bilagor finns på adressen:

https://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Fastighetsbeskattning/Anmalan_om_planuppgifter_till_Skatteforv(42997)

Etiketter