Pilotlandskap söks till projektet Invånarfokus i vård- och landskapsreformen

Finlands Kommunförbund har inlett ett nytt projekt, Invånarfokus i vård- och landskapsreformen. Genom projektet får de som planerar och genomför vård- och landskapsreformen information om och verktyg för invånarinflytande i landskapet och kundorientering i planeringen av tjänsterna.

​Projektet Invånarfokus i vård- och landskapsreformen

Projektet Invånarfokus i vård- och landskapsreformen syftar till att öka kunskapen om hur invånarnas möjligheter att delta och påverka kan tillgodoses i social- och hälsovårdstjänsterna, i beredningen av landskapens verksamhet och i den slutliga verksamheten.

Projektet ska också sprida information och verksamhetsmodeller som säkerställer invånarnas deltagande i planeringen, genomförandet och utvärderingen av social- och hälsovårdstjänsterna. Projektet bygger också upp partnerskap mellan landskap, kommuner, organisationer och staten.

Projektet ingår i Kommunförbundets förändringsstöd för vård- och landskapsreformen. Pilotskedet genomförs åren 2017–2018.

Ansök senast den 13 mars om att bli pilotlandskap

Projektet söker nu fyra landskap som ska delta i pilotskedet. De landskap som väljs ska gärna uppfylla minst tre av följande kriterier:

  • landskapet har delaktighetsmetoder som redan använts eller som används som bäst
  • landskapet har utarbetat eller håller på att utarbeta en delaktighets- och inflytandeplan e.d.
  • landskapet har en fungerande delaktighetsarbetsgrupp för reformen
  • beredningen av vård- och landskapsreformen framskrider i gott samarbete (samtidigt)
  • landskapet har goda samarbetsaktörer och partner som bidrar till interaktion
  • engagemanget för att delta som pilotlandskap är tillräckligt och resurser kan anvisas för pilotarbetet
  • tvåspråkigheten (i ett tvåspråkigt landskap) har beaktats som sig bör.

 

Pilotlandskapen har nytta av projektet på flera olika sätt: De får möjlighet att bereda ett delaktighetssystem för området och får utbildning i delaktighetsmetoder (t.ex. tjänstedesign). De får hjälp med att införa nya delaktighetsformer som stärker invånarnas deltagande (t.ex. dialogcaféer). Dessutom erbjuds de stöd för att grunda påverkansorgan (ungdomsfullmäktige och äldreråd).

Det lönar sig att ansöka om att bli pilotlandskap också om alla de ovan nämnda kriterierna inte uppfylls.

Ansökningen görs elektroniskt senast måndagen den 13 mars 2017 på denna blankett >>​​

Vilka landskap som valts meddelas de sökande i mars.​

 

Kuntaliitto.fissä

Etiketter