Riksarkivets beslut 30.6.2017 AL/10361/07.01.01.03.01/2017

Redogörelser för bindningar och uppgifterna i registren förvaras varaktigt

Enligt Riksarkivets beslut 30.6.2017 ska redogörelser för bindningar och uppgifterna i registren över bindningar förvaras varaktigt endast i elektronisk form. Om handlingarna finns endast i pappersform ska de förvaras varaktigt i pappersform, om de inte senare omarbetas i elektronisk form. Riksarkivets beslut ska iakttas beträffande redogörelser för bindningar och uppgifter i register över bindningar som uppkommer från 1.6.2017.

Registeruppgifter som ska förvaras varaktigt ska förvaras i format som tål långtidsförvaring, såsom XML-struktur eller CSV-format, och handlingarna i PDF/A- eller TIFF-format.

Hela beslutet bifogas.

Etiketter
Tuula Seppo

Förnamn
Tuula
Efternamn
Seppo
Sakkunnig, tjänstledig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2664
Ansvarsområden
  • Datasäkerhet
  • Informationshantering
  • Dataskydd
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Strategienheten
Team
Tietoyhteiskunta-asioiden edunvalvonta ja neuvonta