Reviderade förordningar om byggande efter nyår

Miljöministeriet reviderar förordningarna om byggande före ingången av 2018. Revideringen har att göra med ändringen av markanvändnings- och bygglagen (958/2012) som trädde i kraft 2013.

Hösten 2017 har det utfärdats nya förordningar om till exempel byggnaders brandsäkerhet, byggnaders fukttekniska funktion och ljudmiljön i byggnader. Före årsskiftet utfärdas också förordningar om säkerhet vid användning av byggnader och om bostadsplanering. En helhet av tre förordningar utfärdas om nära-nollenergibyggande. Av dem har förordningen om energiformsfaktorer redan utfärdats.

Förordningarna träder i kraft 1.1.2018. Förordningarna innehåller övergångsbestämmelser där det sägs att på projekt som är anhängiga när förordningen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde när förordningen träder i kraft.

Byggbestämmelsesamlingen finns på adressen: www.ym.fi/rakentamismaaraykset

Förutom förordningarna publicerar Miljöministeriet också anvisningar och bakgrundsmaterial som stöd för tillämpningen av förordningarna.

Etiketter
Minna Mättö

Minna Mättö

Jurist

Työvapaalla 10.1. - 31.5.2022. | Tjänstledig 10.1. - 31.5.2022.

Juridiska enheten, Myytti-tiimi
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Ansvarsområden
  • markanvändnings- och bygglagstiftning (planläggning och markanvändning)
  • naturvårdslagstiftning
  • trafiklagstiftning
  • lagstiftning om boende