Skatteinkomsternas utveckling och rättelserna i slutet av året

Kommunförbundets skatteprognos för hela landet har uppdaterats 6.11.2017 utgående från den slutförda beskattningen för skatteåret 2016. I prognosen har lönesummans och skatteutfallets utveckling under den senaste tiden beaktats.

Utgående från uppgifter om den slutförda beskattningen ligger debiteringsredovisningen som görs i samband med november månads redovisningar mycket nära fjolårsnivån för kommungruppens del. I kommunernas gruppandel görs en positiv rättelse på 171 miljoner euro (i fjol 10 miljoner), men i stället är de förskottsåterbäringar som tas ut av kommunerna cirka 160 miljoner euro större än i fjol.

I december rättas de gruppandelar som används i förskottsuppbörden för skatteåret 2017. I prognosen har rättelsebeloppet minskats och antas bli bara en aning på plussidan för kommunernas del (+ 20 miljoner euro). Lönesumman och förskottsinnehållningarna på inkomsterna har ändå vuxit, och därför har förskottsprognosen höjts för november–december. Efter dessa förändringar uppskattas kommunalskatteutfallet bli bara -0,3 procent lägre än i fjol.

Prognosen för samfundsskatteredovisningarna har sänkts en aning med beaktande av de negativa rättelser från tidigare år som verkställts oktober samt förskottsskatternas måttfulla utveckling under de senaste månaderna. De debiterade förskottsskatternas belopp ligger dock fortfarande på en bra nivå.

Samfundsskattens ovanligt goda utveckling (+17,7 %) och höjningen av fastighetsskatterna (+6,0 %) höjer vår prognos för kommunernas skatteinkomster år 2017 med +1,5 procent.

Etiketter