Statsandelarna i budgetpropositionen för 2018

 

Regeringens budgetproposition behandlas för närvarande i riksdagen. Den största enskilda utgiftsposten i statens budgetproposition är de 8 458 miljoner euro som betalas i statsandelar för kommunal basservice (mom. 28.90.30). Det är cirka 15 procent av den föreslagna totala statsbudgeten på 55 675 miljoner euro.   Dessutom får kommunerna och övriga utbildningsanordnare statsandelar och understöd bl.a. för yrkesutbildning (768 miljoner euro), gymnasieutbildning (163 miljoner euro), undervisning för elever med funktionsnedsättning (277 miljoner euro) och för grundläggande konstundervisning (79 miljoner euro) under Undervisnings- och  kulturministeriets förvaltningsområde.

Figur: Statsandelar till kommuner och utbildningsanordnare 2018, miljoner euro.

Figur: Statsandelar

Finansminsteriet och Undervisnings- och kulturministeriet fattar beslut om statsandelarna för år 2018 efter att budgetpropostitionen godkänts 29.12.2017. De kommunvisa preliminära kalkylerna för statsandelsfinansieringen år 2018 kan läsas på Kommunförbundets webbsidor.

Tags