Behandling av personuppgifter och fördröjningen av dataskyddslagen

Från den 25 maj 2018 ska dataskyddsförordningen tillämpas på all behandling av personuppgifter.

Riksdagen behandlar som bäst regeringens proposition med förslag till dataskyddslag. Lagen är avsedd att komplettera och precisera EU:s allmänna dataskyddsförordning. När dataskyddslagen träder i kraft kommer den nuvarande personuppgiftslagen att upphävas.

Enligt planerna skulle dataskyddslagen träda i kraft samtidigt som dataskyddsförordningen börjar tillämpas, men lagen hinner inte bli godkänd i riksdagen före den 25 maj 2018. Dataskyddslagen träder i kraft så snabbt som möjligt efter att riksdagen har godkänt den och den har stadfästs.

Innan dataskyddslagen träder i kraft är personuppgiftslagen fortfarande gällande lagstiftning. Till den del som personuppgiftslagen och den övriga nationella lagstiftningen står i strid med dataskyddsförordningen ska de inte tillämpas. Den nationella lagstiftning som överensstämmer med förordningen får däremot tillämpas. Dataskyddsförordningen har alltså företräde framför den nationella lagstiftningen.

Mer information om saken och exempel på konflikter mellan den nationella lagstiftningen och dataskyddsförordningen finns i diapresentationen på finska.

Etiketter
Servicepost

Förnamn
E-postservice
Efternamn
förvaltningsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Servicepost
Saija Haapalehto

Förnamn
Saija
Efternamn
Haapalehto
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2308
Mobiltelefon
+358 50 567 0862
Ansvarsområden
  • kommunallagen
  • kommunalt beslutsfattande
  • processen för ändringssökande
  • offentlighetslagstiftning
  • specialfrågor kring dataskydd
  • grå ekonomi och bekämpning av korruptin
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister