Fokus på utveckling av yrkeskompetensen både i Europa och i Finland

I november ordnades två viktiga evenemang kring yrkeskompetens. EU-kommissionen ordnade ett i Wien och undervisnings- och kulturministeriet ett annat i Villmanstrand.

European Vocational Skills Week i Wien

Under vecka 45 i november ordnade EU European Vocational Skills Week, dvs. den europeiska veckan för yrkesutbildning. Under veckan pågick över 1 500 evenemang i 47 olika länder i Europa. Veckans höjdpunkt var ett tredagarsseminarium som ordnades av Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering i Wien i EU:s ordförandeland Österrike.

Yrkesutbildningens betydelse kom tydligt fram i anförandena. Det behövs kompetent arbetskraft, men i den pågående omvälvningen av arbetslivet finns inga exakta uppgifter om yrkena i framtiden. Å ena sidan behövs yrkesproffs, å andra sidan bör de som har svaga kunskaper och färdigheter utbildas för arbetslivets behov.

Av seminarieanförandena framgick det att läroavtalsutbildningen är i kris i några europeiska länder. I läroavtalsutbildningen är det arbetsgivarna som väljer vilka ungdomar som antas till utbildningen. Det betyder att en del av de unga blir utan studieplats (arbetsplats inom läroavtalsutbildningen). Det är också krävande att utbilda unga genom läroavtalsutbildning för framtida yrken, eftersom det ännu inte finns arbetsplatser inom dessa yrken.

Mot den bakgrunden ger det nya yrkesutbildningssystemet i Finland de bästa möjligheterna att bemöta det framtida arbetslivets behov, eftersom inlärningen, som sker i läroanstaltens inlärningsmiljöer och på arbetsplatserna, på ett flexibelt sätt kan anpassas till individens och arbetslivets behov.

Yrkesutbildningsseminarium i Villmanstrand

Vecka 47 ordnades det i Villmanstrand ett riksomfattande seminarium om yrkesutbildning som lockade hundratals representanter för yrkesutbildningen.  

På seminariet lyftes tillgången på kompetent arbetskraft fram. Genomförandet av yrkesutbildningsreformen diskuterades också flitigt. Över lag anses det att reformen är bra, men att det ännu finns mycket att förbättra inom lagstiftningen om verksamheten och finansieringen. En allmän uppfattning är att byråkratin ökat, trots att ett av målen i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram har varit att onödig reglering ska gallras bort och den administrativa bördan lättas upp. Det nya finansieringssystemet anses också vara alltför oförutsägbart. Under den pågående och den föregående regeringsperioden har nedskärningarna i finansieringen av yrkesutbildningen dessutom försvagat verksamhetsbetingelserna för utbildningsanordnarna.  Det är önskvärt att de uppdagade olägenheterna rättas till så snart som möjligt, för att yrkesutbildningen bättre ska kunna bemöta behoven att utveckla yrkeskompetensen både hos individerna och inom arbetslivet.

Kvalitetspris för yrkesutbildning till utbildningsanordnare med kommunal förankring

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen delade ut årets kvalitetspris på seminariet i Villmanstrand. Årets tema för kvalitetspriset inom yrkesutbildning var de studerandes och de anställdas välbefinnande. Yrkesutbildningsanordnarna med kommunal förankring lyckades utomordentligt.

Kvalitetsprisen gick till Etelä-Savon koulutus Oy som ägs av städerna S:t Michel och Pieksämäki och till samkommunen för utbildning i Seinäjoki som består av 17 kommuner i Seinäjokiregionen: Alajärvi, Alavus, Bötom, Etseri, Ilmajoki, Kauhajoki, Kauhava, Kristinestad, Kuortane, Kurikka, Lappo, Multia, Seinäjoki, Soini, Storkyro, Virdois och Östermark.

Ett hedersomnämnande fick samkommunen för utbildning i Valkeakoskiregionen som består av Akaa, Kangasala, Lempäälä, Pälkäne, Urjala och Valkeakoski.

De prisbelönta yrkesutbildningsanordnarna har gjort ett långsiktigt arbete för de studerandes och de anställdas välbefinnande.

Bedömningskriterierna framgår av pressmeddelandet på Undervisnings- och kulturministeriets webbplats (på finska).

Etiketter