Villmanstrand

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Villimiehenakatu 1

Postadress

PB 11 53101 VILLMANSTRAND

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@lappeenranta.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
405
Språkförhållande
Finskspråkig