Programmet ARTTU2 undersökte kommunindelningsutredningar och kommunsammanslagningar

Förändringar i kommunerna kräver tid

Minskningen i antalet kommuner fortsätter, men förändringarna kräver tid. Det finns tryck på förändringar i kommunerna från många håll, bland annat på grund av interna faktorer i kommunerna, förändringarna i omvärlden och statens åtgärder. I en utredning som gjorts inom forskningsprogrammet ARTTU2 identifieras fem vägar för den kommande utvecklingen.

 

I rapporten Kuntaliitokset välietapilla (på finska) granskas kommunindelningsutredningar för åren 2005–2017 och kommunsammanslagningar åren 2007–2017 i fyrtio kommuner som ingår i programmet för utvärdering av reformerna i kommunerna,  ARTTU2. 

 

Rapporten jämför tidsperiodens förändringar med den historiska utvecklingen av kommunsammanslagningar och ger en prognos för alternativa utvecklingsvägar för kommunstrukturerna under de kommande årtiondena. Det material som använts består i huvudsak av Kommunförbundets statistik över 2000-talets utredningar om kommunsammanslagningar, tidigare undersökningar om kommunsammanslagningar, sakkunnigintervjuer och författarnas egna erfarenheter som kommunindelningsutredare.

 

På hela det finländska fastlandet genomfördes sammanlagt 176 kommunsammanslagningar under åren 1947–2017. Totalt 45 av sammanslagningarna genomfördes i ARTTU2-kommuner. Drygt hälften (21 st) av de kommuner som är med i ARTTU2 genomförde minst en kommunsammanslagning och en knapp fjärdedel (9 st) av dem genomförde under de nämnda 70 åren tre eller fyra kommunsammanslagningar.

 

Under åren 2005–2017 gjordes totalt 66 kommunindelningsutredningar i ARTTU2-kommunerna. Endast tre kommuner deltog inte i någon kommunindelningsutredning under den perioden. Över hälften av kommunerna i fråga deltog i flera än en utredning. Sammanlagt 21 utredningar ledde till en kommunsammanslagning. Kommunindelningsutredningarna ökade i antal under Katainens regerings kommunstrukturreform, men i ARTTU2-kommunerna genomfördes bara tre (3) kommunsammanslagningar som en följd av den.   

 

Fem framtida utvecklingsvägar

I utvecklingen av antalet kommuner på 2020- och 2030-talen kan man skönja fem utvecklingsvägar. Det är osannolikt att någon av utvecklingsvägarna skulle förverkligas som sådan. Däremot är det mycket möjligt att någon kombination av utvecklingsvägarna förverkligas.  Utvecklingen påverkas åtminstone av det sätt på vilket kommunernas livskraft och handlingskraft samt omvärlden förändras. I den kommande utvecklingen av antalet kommuner har också statens stödåtgärder för kommunsammanslagningar och det erkänt ”vilda kortet” landskaps- och vårdreformen en nyckelroll.

 

Åtta slutsatser om kommunindelningsutredningarna och kommunsammanslagningarna under 2005–2017 samt framtidsutsikter fram till år 2040.

 Åtta slutsatser om kommunindelningsutredningarna och kommunsammanslagningarna under 2005–2017 samt framtidsutsikter fram till år 2040.

 

Programmet ARTTU2 producerar omfattande information

I programmet ARTTU2, som samordnas av Kommunförbundet, utreds hur reformerna har påverkat den kommunala servicen, ekonomin, demokratin och ledningen samt personalresurserna, samhällsstrukturen och livskraften i kommunerna. I programmet medverkar 40 kommuner av olika storlek och typ från olika delar av Finland. Kommunernas storlek och övriga egenskaper bildar ett representativt urval av hela Finland.

 

Kommunerna i ARTTU: Askola, Enare, Esbo, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Jyväskylä, Kankaanpää, Karleby, Keitele, Keuruu, Kimitoön, Korsholm, Kotka, Kurikka, Kuusamo, Lempäälä, Liperi, Nivala, Paltamo, Parkano, Petäjävesi, Pudasjärvi, Raseborg, Reso, Rautalampi, Salo, Sibbo, S:t Michel, Säkylä, Tammerfors, Tavastehus, Torneå, Uleåborg, Vasa, Vanda, Villmanstrand, Vimpeli, Vörå och Åbo.

 

Mera om forskningsprogrammet ARTTU2: www.kommunforbundet.fi/arttu2

Rapport: Anni Antila, Jarmo Asikainen och Arto Koski: Kuntaliitokset välietapilla. Kuntajakoselvitykset ja kuntaliitokset vuosina 2005-2017 sekä näkymät vuoteen 2040 saakka. Nytt från programmet ARTTU2, nr 6/2018. Finlands Kommunförbund. Helsingfors 2018.

 

Närmare upplysningar:
Anni Antila, ledande konsult, FCG, tfn 050 40 63 540

Jarmo Asikainen, utvecklingsdirektör, FCG, tfn 050 36 11 357

Arto Koski, sakkunnig, Kommunförbundet, tfn 050 54 29 299

 

Mera om forskningsprogrammet ARTTU2:
Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Kommunförbundet, tfn 050 337 5634

Kuntaliitokset välietapilla. Kuntajakoselvitykset ja kuntaliitokset vuosina 2005-2017 sekä näkymät vuoteen 2040 saakka.

Kirjoittajat: Anni Antila, Jarmo Asikainen ja Arto Koski. Uutta ARTTU2-ohjelmasta nro 6/2018.

narrow

Forskningsprogrammet ARTTU2

Forskningsprogram för utvärdering av genomförda och förestående reformer i kommunerna 2014–2018.

narrow
Etiketter