Hur fungerar e-deltagande inom områdesanvändningen?

 

Miljöministeriet kartlägger erfarenheter och framtidsvisioner om e-deltagande i planeringen av områdesanvändningen. Webbenkäten riktar sig framför allt till dem som arbetar med planering av områdesanvändningen i kommuner, städer och landskap och som har använt elektroniska verktyg för att höra medborgarnas synpunkter.

E-deltagande är t.ex. kartläggning av erfarenheter om en plats med tanke på planeringen, en webbdiskussion om målen för planeringen eller crowdsourcing för att få fram idéer. Det kan också innebära att kommuninvånarna skapar egna grupper i sociala medier i syfte att påverka planeringen och beslutsfattandet.

Enkäten stöder totalreformen av markanvändnings- och bygglagen, och resultaten kommer också att användas för forskningsändamål.

Mer information:

Etiketter
Anne Jarva

Förnamn
Anne
Efternamn
Jarva
utvecklingschef, markanvändning och planläggning

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2034
Mobiltelefon
+358 50 573 6810
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Yhdyskunnat ja maankäyttö