Hurdana är kommunernas fullmäktige- och styrelseordförande? Kommunförbundet utredde

I början av fullmäktigeperioden 2017–2021 valdes sammanlagt 1 742 ordförande och vice ordförande för fullmäktige och styrelserna i fastlandskommunerna. Kommunförbundet har i sin nya rapport utrett fullmäktige- och styrelseordförandenas och vice ordförandenas bakgrund i fastlandskommunerna år 2017.

Utredningen gällde personernas partitillhörighet, kön, ålder och modersmål samt erfarenhet av förtroendeuppdrag. Jämförelsen görs över tid och enligt kommunstorlek. Rapporten innehåller också information landskapsvis. Tidsaxeln sträcker sig i vissa fall ända till år 1997.

Ordförandenas och vice ordförandenas partitillhörighet

Av fullmäktigeordförandena var 48 procent centerpartister och av styrelseordförandena var de 59 procent.  En femtedel av fullmäktigeordförandena representerade SDP eller samlingspartiet  medan 15 procent av styrelseordförande tillhörde dessa partier.

Ordförandenas och vice ordförandenas kön

Kvinnornas andel av fullmäktigeordförandena var 39 procent och av styrelseordförandena 31 procent.  Under den fullmäktigeperiod som inleddes 2017 har kommunerna fler kvinnliga ordförande än någonsin tidigare.

Ordförandenas och vice ordförandenas ålder

Fullmäktige- och styrelseordförandenas genomsnittsålder är 52 år.

Den typiska åldern för ordförandena är 50–64 år. Andelen ordförande som är 30–39 år eller minst 65 år har ökat över tiden medan andelen 40–64 åringar minskat.

Ordförandenas och vice ordförandenas  modersmål

Av fullmäktige- och styrelserordförande var 93 procent finskspråkiga medan andelen svenskspråkiga var sex procent. Andelen personer med utländsk bakgrund, dvs. med annat modersmål än finska, svenska eller samiska bland ordförandena var mycket liten, allt som allt fem vice ordförande.

Ordförandenas och vice ordförandenas tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag

Färre än var femte ordförande var för första gången i fullmäktige.   Av alla fullmäktigeledamöterna var 44 procent nykomlingar.

Till kommunfullmäktige valdes totalt 159 riksdagsledamöter våren 2017. Av dessa fungerar 23 som ordförande för sin hemkommuns fullmäktige och fyra som styrelseordförande.

Ordförande eller vice ordförande på heltid eller deltid

I början av fullmäktigeperioden skötte 39 personer i 20 kommuner sitt kommunala förtroendeuppdrag på heltid eller deltid. De återfinns i kommuner av alla storlekar från lilla Puolanka med under 5 000 invånare till Helsingfors. Kvinnorna och männen var nästan lika många. Åldern varierade mellan 27 och 71 år på kommunalvalsdagen.

Av fullmäktigeordförandena är det en som sköter sin uppgift på heltid och två på deltid. Tre kommuner har styrelseordförande på heltid och nio på deltid.  Nio kommunstyrelser hade vice ordförande på deltid.

Under denna fullmäktigeperiod har sex kommuner en borgmästare. I maj 2018 gick Puolanka över till borgmästarsystemet. Alla borgmästare är män.

Uppgifterna bygger på Justitieministeriets kandidatregister och de uppgifter Kommunförbundet och KL-Kustannus Oy samlade under våren och sommaren 2017.

Etiketter
Marianne Pekola-Sjöblom

Förnamn
Marianne
Efternamn
Pekola-Sjöblom
Forskningschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2504
Mobiltelefon
+358 50 337 5634
Ansvarsområden
  • foskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen - ARTTU (programchef)
  • publikationsserien ACTA
  • kommunal demokrati och invånarundersökningar
  • nordisk jämförelser
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Demokratiteamet
Twitterkonto
Sirkka-Liisa Piipponen

Förnamn
Sirkka-Liisa
Efternamn
Piipponen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2741
Mobiltelefon
+358 50 448 3366
Ansvarsområden
  • Utredningar som gäller förtroendevalda, organ och arvoden
  • Informationsproduktion i samband med kommunalval
  • Nätverket för kommunal demokrati
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Demokratiteamet
Statistiksakkunniga