Kevas nya budgeteringsanvisning ändrar avgiftsstrukturen och prognoserna för medlemsorganisationerna

Kevan budjetointiohje

Den 6 juni 2018 publicerade Keva en budgeteringsanvisning för pensionsavgifterna för Kevas medlemsorganisationer 2019–2021. I anvisningen ges närmare information om också andra nära förestående förändringar som påverkar pensionsavgifterna, såsom det nationella inkomstregistrets inverkan på uttaget av lönebaserade pensionsavgifter.

Den viktigaste nyheten i budgeteringsanvisningen är att den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften enligt planerna ska slopas redan efter år 2018. Den ska från ingången av år 2019 ersättas av en ny invalidpensionsavgift som tas ut som en del av den lönebaserade avgiften.

Från och med år 2019 föreslås den lönebaserade pensionsavgiften bestå dels av en arbetsinkomstbaserad pensionsavgift som är lika stor för alla medlemsorganisationer och som ersätter arbetsgivarens och arbetstagarens nuvarande lönebaserade pensionsavgifter, dels av en ny invalidpensionsavgift som varierar mellan olika medlemsorganisationer och som ersätter den nuvarande förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften.

Den lönebaserade pensionsavgiften ska alltså bli en helhetspensionsavgift i likhet med privata sektorns ArPL-system. Keva fakturerar arbetsgivaren för hela den lönebaserade avgiften.

Kevas delegation fastställer ändringarna i och nivån på pensionsavgifterna för 2019 den 30 november 2018.

Läs mer på webben:

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe