Digikommunförsök

Kommunerna kan ansöka om understöd för främjande av digitalisering

Finansministeriets Digikommunförsök stöder och främjar fördomsfri, välfärdsförbättrande och framtidsinriktad utveckling av kommunernas serviceproduktion och handlingssätt. Understöd för främjandet av digitaliseringen i kommunerna kan också ingå i försöket. Ansökningstiden löper ut den 23 februari.

Kommuner som redan deltar i digikommunförsöket eller som ansluter sig till det kan söka understöd. Understöd kan beviljas för två slags ändamål:

1. Digitalisering som förnyar interna och externa serviceprocesser och utveckling av digital ärendehantering, till exempel

  • utveckling av ekonomi- och personalförvaltningsprocesser,
  • digitalisering av kommunens tillståndsförfaranden,
  • optimering av styrningen av småbarnspedagogiska verksamheten och utveckling av verksamhetsprocesserna, samt
  • optimering av transporterna.

2. Utveckling som syftar till att sprida och skala  upp av det utförda digitaliseringsarbetet, till exempel 

  • tillämpning av lösningar som utvecklats i andra kommuner
  • Utvidgning av lösningar som redan genomförs inom eller flera av kommunens servicesektorer till en mera omfattande varaktig handlingsmodell.

Understöd kan endast sökas för sådan kommunal verksamhet som omfattas av kommunens ansvarsområde även efter landskaps- och vårdreformen. Lösningarna måste förnya handlingssätt och serviceprocesser, och de ska ha som mål att minska på kostnaderna eller åtminstone dämpa ökningen av dem. 

Understödsbeloppet kan uppgå till högst 70 av de godtagbara kostnader som föranleds av försöket.

Ansökningstiden löper ut den 23 februari 2018 kl. 16.15.

Utvecklingschef Outi Lehmijoki och specialsakkunnig Elisa Kettunen representerar Kommunförbundet i stödgruppen för Digikommunförsök.

Ytterligare information och ansökningblankett: http://vm.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/kunnat-voivat-hakea-avustusta…

 

 

Etiketter
Elisa Kettunen

Elisa Kettunen

Utvecklingschef för digitaliseringen i kommunerna, chef för utvecklingsgrupp
Strategienheten, Digitalisering och informationssamhället
Ansvarsområden
  • ledningsansvar för Kommunernas digitaliseringsteam
  • identifiering och projektering av nya digitaliseringsbehov
  • koordinering av kommunernas digitaliseringsprojekt
  • intressebevakning i frågor som gäller informationspolitik och öppna data