Digitalisering och informationssamhället

Ansvarsområden
  • behandling, analys och visualisering av resultat från digitaliseringskartläggningen, stöd för specialsakkunniga
  • biträdande uppgifter i projekt inom EU:s digitaliserings- och datalagstiftning
  • biträdande uppgifter i teamets kommunikation, mindre utredningsuppgifter, ordnande av evenemang, nätverksadministration, m.m.
  • stöduppgifter i nätverksadministration samt övriga biträdande administrativa uppgifter
Jaana Nevalainen
Ansvarsområden
  • Sakkunnig-, intressebevaknings- och utvecklingsuppgifter i synnerhet för att möjliggöra interoperabilitet och utnyttjande av information i kommunerna.
  • Den offentliga förvaltningens informationsflöden, informationslager och utnyttjande av information.
  • EU-intressebevakning och samarbete inom digitaliserings- och datafrågor.