Kommunerna kan beställa uppgifter om fastighetsbeskattningen från Skatteförvaltningen fr.o.m. 28.9.2018

kiinteistöt

Kommunerna kan fr.o.m. 28.9.2018 beställa fastighetsskatteuppgifter för 2018 från Skatteförvaltningen i elektronisk form för kommunens egna register som innehåller fastighetsuppgifter och för bevakning av skattetagarnas rätt.

Uppgifterna motsvarar situationen 31.12.2017 och innehåller också kundernas eventuella korrigeringar. Notera att det i år har kommit ändringar i beställningsprocessen beträffande skyddandet av spärrmarkerade uppgifter.

Skatteförvaltningen levererar fastighetsskatteuppgifter till de enskilda kommunerna endast en gång per skatteår. Kommunen kan endast beställa uppgifter som gäller det egna området.

Kommunen har rätt att ge uppgifterna vidare till kommunala myndigheter för uppdatering av kommunens egna register som innehåller fastighetsuppgifter och för bevakning av skattetagarnas rätt.

Uppgifternas informationsinnehåll och villkoren för överlåtelse av uppgifterna beskrivs närmare i Skatteförvaltningens meddelande på sidan Tjänster för skattetagare. Skatteförvaltningens beställningsanvisningar och blanketten för beställning av uppgifterna finns på adressen: http://veronsaajat.vero.fi/sv-FI/ohjeet/linkit/Sidor/Default.aspx

De kommunvisa uppgifterna över den debiterade fastighetsskatten 2018 har publicerats på Skatteförvaltningens statistikdatabas på adressen: http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Vero/?rxid=71d3c8ed-6690-420b-8fa4-a9ed7a8ba8b0

Etiketter