Kommuner som meddelat sin skattesats, de slutliga uppgifterna publicerades 20.11.2018 kl 13.00

Kommunernas inkomst- och fastighetsskattesatser år 2019

Här samlade vi in uppgifter om kommunernas inkomstskatte- och fastighetsskattesatser för år 2019. Vi uppdaterade uppgifter 13.11, 15.11., 16.11. och 19.11.2018. De slutliga uppgifterna publicerades tisdagen den 20.11.2018.

Allmänna uppgifter om kommunernas inkomstsskatte- och fastighetsskattesatser för år 2019:

 

Skattesatser 2019

 

Mer information på Kommunförbundets webbplats:

Tags