Allt större del av ekonomin hos kommunkoncernerna

Koncernledning blir allt viktigare

Kommunerna måste satsa mer än tidigare på ledningen av hela kommunkoncernen. Detta sätter ytterligare press på den operativa ledningen och de förtroendevalda då kommunkoncerner är med komplexa än vanliga företagskoncerner och skattefinansieringen ska kompletteras med försäljning av tjänster.

Kommunkoncernernas struktur och moderkommunens andel av kommunkoncernens ekonomi har utretts i en undersökning som ingår i forskningsprogrammet ARTTU2. I forskningsprogrammets publikationsserie har rapporten ”Kuntien moninaiset kuntakonsernit” kommit ut. Det är en utredning över kommunkoncernerna i kommunerna på fastlandet av professor emeritus Pentti Meklin vid Tammerfors universitet och Heikki Pukki, sakkunnig i kommunal ekonomi vid Kommunförbundet.

– Kommunkoncernerna fungerar i huvudsak utgående från kommunallagstiftningen och detta påverkar både kommunens styrmetoder och den kommunala demokratin. Kommunallagen betonar betydelsen av tillräcklig sakkunskap om ekonomi och affärsverksamhet bland kommunens representanter i sammanslutningarna, vilket kan tänkas minska de förtroendevaldas möjligheter, säger Pentti Meklin.

Kommunen sköter i allt högre grad sina uppgifter genom bolag, stiftelser och samkommuner eller genom avtal med privata företag och sammanslutningar. Enligt ARTTU2-undersökningen om koncernernas ekonomi är moderkommunens andel av driftsinkomsterna och tillgångarna i balansräkningen cirka en tredjedel medan andelen av till exempel lånestocken och investeringarna är ungefär hälften.

Kommunkoncernens ekonomiska helhet definieras i kommunallagen och bokföringslagen. I koncernen ingår moderkommunen och de dottersammanslutningar där moderkommunen har inflytande, det vill säga aktiebolag, stiftelser, föreningar och samkommuner.

Kommunkoncernerna står i centrum just nu, för om vård- och landskapsreformen går igenom kommer cirka hälften av kommunens uppgifter, inkomster och utgifter att övergå till landskapen. Då kommer dottersammanslutningarnas andel av hela koncernen och dess ekonomi att öka avsevärt.

Rapport (på finska): Pentti Meklin & Heikki Pukki: Kuntien moninaiset kuntakonsernit. Nytt från programmet ARTTU2, nr 3/2018. 

 

Närmare upplysningar:

Pentti Meklin, professor emeritus, pentti.meklin(at)uta.fi, tfn 050 564 2595
Heikki Pukki (rapportens statistik), heikki.pukki(at)kommunforbundet.fi
Om forskningsprogrammet ARTTU2: Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, tfn 050 337 5634, s-posti: marianne.pekola-sjoblom(at)kommunforbundet.fi

Kuntien moninaiset kuntakonsernit -raportti

Kuntakonsernien yhteisörakenne ja emokunnan osuus kuntakonsernin taloudesta ARTTU2-tutkimuskunnissa.

narrow

Forskningsprogrammet ARTTU2

Forskningsprogram för utvärdering av genomförda och förestående reformer i kommunerna 2014–2018.

narrow
Etiketter