Lägre användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården

Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat en förordning om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster år 2019. Användningsavgiften för den offentliga hälso- och sjukvården år 2019 kommer att vara 1,684 euro/per kommuninvånare. 

Förordningen träder i kraft 1.1.2019 och gäller ett år. Betalningsandelen för den kommunala hälso- och sjukvården tas ut hos sjukvårdsdistrikten som kan fakturera sina medlemskommuner. FPA fakturerar sjukvårdsdistrikten två gånger om året.

Med avgifterna täcks kostnaderna för användningen av FPA:s riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården (Kanta). I Kanta ingår elektroniska recept, det riksomfattande elektroniska patientdataarkivet, Mina Kanta-sidor där man kan kontrollera sina egna uppgifter och patientens informationshanteringstjänster. För certifikattjänsterna inom Kanta svarar FPA och Befolkningsregistercentralen.

Den offentliga hälso- och sjukvården har debiterats för användningen av elektroniska recept från år 2013 och användaravgifter för patientdataarkivet började debiteras år 2014. I år har den avgift som tas ut hos kommunerna varit 2,133 euro/invånare, vilket innebär att avgifterna sänks nästa år med 0,449 euro/invånare. Sänkningen beror på att användningskostnaderna inte har motsvarat prognoserna de senaste åren, och överskottet gottgörs i nästa års avgifter.

Avgifterna baserar sig på lagen om elektroniska recept (61/2007) och lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007).  Användningsavgifter för Kanta-tjänsterna tas ut hos den offentliga hälso- och sjukvården och hos apoteken för användning av elektroniska recept, hos den privata hälso- och sjukvården för användning av elektroniska recept och arkiv samt hos staten när det gäller de verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården som staten upprätthåller. 

Kommunförbundet har föreslagit att kostnaderna för Kanta-tjänsterna bör täckas med permanent statlig finansiering eftersom det är fråga om lagstadgad riksomfattande service. 
Förordningen är i riksdagen för godkännande och publiceras inom kort.

Etiketter
Kauko Hartikainen

Förnamn
Kauko
Efternamn
Hartikainen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2647
Mobiltelefon
+358 50 430 9782
Ansvarsområden
  • informationssystem
  • elektroniska hälso- och patientjournaler
  • dataskydd
  • klassificeringar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för social- och hälsovård