Mall för förvaltningsstadga för landskapen

Muutostukileimat

Uppdaterad 20.9.2018:

Nu finns Kommunförbundets mall för förvaltningsstadga för de nya landskapen också på svenska.

***

Det första utkastet till mall för förvaltningsstadga för landskapen har utkommit på finska. Mallen kompletteras när lagberedningen framskrider.

Utkastet har skrivits i april 2018, då lagstiftningen om landskapen ännu var i riksdagen och flera regeringspropositioner bara var i beredningsskedet. Det är meningen att landskapen ska inrättas genom en lag som träder i kraft 1.7.2018, varefter landskapsberedningen leds av ett temporärt beredningsorgan. Det har ändå ansetts vara ändamålsenligt att bereda en mall för förvaltningsstadga redan i det här skedet, eftersom man i landskapen redan diskuterar de nya landskapens förvaltningsstrukturer och håller på att börja bereda förvaltningsstadgor.

Mallen för förvaltningsstadga har beretts vid Finlands Kommunförbund i samarbete med landskapens förvaltningsnätverk och färdplansgruppen, som koordineras av Finansministeriet och som haft representanter från olika ministerier, landskapen och personalorganisationerna.

Kommunförbundet önskar få kommentarer om frågor som aktualiseras i landskapens beredning. Kommentarerna kan skickas per e-post till ledande juristerna Kirsi Mononen och Riitta Myllymäki. Kontaktuppgifter till dem finns nedan. Kommentarerna beaktas när mallen finslipas.

Den svenska översättningen av mallen utkommer senare.

Mallen kan laddas ner i Kommunförbundets nätbokhandel.

 

Etiketter
Riitta Myllymäki

Riitta Myllymäki

ledande jurist
Juridiska enheten, Förvaltningsjurister
+358 9 771 2463, +358 50 349 5460
Ansvarsområden
  • kommunallagen och allmän kommunalrätt
  • förvaltningsförfarandet
  • offentlighet och datasekretess
  • vallagstiftningen
  • språklagen
  • kommunsammanslagningar