Ny publikation: Förtroendevaldas felaktiga och brottsliga förfarande och dess påföljder

Puheenjohtajan nuija ja kokouspapereita.

Enligt kommunallagen kan en förtroendevald inte avsättas. En förtroendevald sköter dock sitt uppdrag under tjänsteansvar och omfattas av bestämmelserna om tjänstebrott i strafflagen. Om en förtroendevald i sitt förtroendeuppdrag misstänks ha gjort sig skyldig till brott eller på något annat sätt ha handlat i strid med sina skyldigheter, kan han eller hon avstängas från sitt uppdrag för den tid undersökningen eller rättegången pågår. Motsvarande förfarande kan också tillämpas om den förtroendevalda har åtalats för något annat än tjänstebrott.

Ovanstående ofta unika situationer har väckt frågor i kommunerna och Kommunförbundet strävar efter att besvara dessa i sin nya publikation Förtroendevaldas felaktiga och brottsliga förfarande och dess påföljder. Publikationen tar bland annat upp omständigheter som bör beaktas när man bereder och fattar beslut om avstängning av en förtroendevald.

Förtroendevaldas felaktiga och brottsliga förfarande och dess påföljder kan laddas ner avgiftsfritt via Kommunförbundets nätbokhandel på adressen http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3506

Bekanta dig också med dessa nätpublikationer

Etiketter
Servicepost

Förnamn
E-postservice
Efternamn
förvaltningsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Servicepost
Kai Ketelimäki

Förnamn
Kai
Efternamn
Ketelimäki
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2088
Mobiltelefon
+358 40 865 6498
Ansvarsområden
  • kommunallagen
  • kommunalt beslutsfattande
  • processen för ändringssökande
  • offentlighet och dataskydd
  • markanvändning och byggande
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten