Nya e-tjänsten ingår i mallarna för anvisningar om sökande av ändring

Förvaltnings- och specialdomstolarna har den 14 juni 2018 tagit i bruk en elektronisk kundtjänst där medborgare och sammanslutningar kan kommunicera med en förvaltningsdomstol eller en specialdomstol. Kommunförbundets mallar för anvisningar om anförande av kommunalbesvär och förvaltningsbesvär har utökats med uppgifter om den nya kundtjänsten, eftersom det nu är möjligt att också anföra besvär elektroniskt via adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

E-tjänsten är införd vid

  • högsta förvaltningsdomstolen
  • förvaltningsdomstolarna
  • marknadsdomstolen
  • försäkringsdomstolen.

E-tjänsten är med andra ord ännu inte införd vid Ålands förvaltningsdomstol eller vid arbetsdomstolen. I inledningsfasen är tjänsten inte heller tillgänglig för myndigheternas egen kommunikation, exempelvis när det gäller att sända handlingar till domstolarna.

Via e-tjänsten kan medborgare och sammanslutningar hos förvaltnings- och specialdomstolen lämna in exempelvis besvär eller ansökningar samt utredningar, svara på domstolens kallelse till hörande, ställa frågor och ta del av domstolens beslut.

E-tjänsten har införts inom ramen för projektet HAIPA som syftar till att digitalisera förvaltnings- och specialdomstolarnas verksamhet.

Läs mer

Etiketter
Servicepost

Förnamn
E-postservice
Efternamn
förvaltningsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Servicepost